Privacybeleid

Contactgegevens
Sentio Training en Advies
E: info@sentio.nl |
Contactpersoon: M.J. Meuwese

Wij realiseren ons dat Privacy heel belangrijk is.
Wij nemen jouw privacy heel serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij normaliter verwerken via het contact formulier op onze website:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
De door jou hierboven genoemde opgegeven persoonsinformatie en/of ontvangen e-mails slaan wij op vanaf het moment dat wij jouw eerste email aanvraag ontvangen. De bewaartermijn van deze gegevens is standaard 7 jaar.

Je bent natuurlijk niet verplicht om ons te voorzien van bovenstaande gegevens, echter indien wij niet beschikken over jouw bovengenoemde informatie kunnen wij niet instaan voor een correcte levering van onze diensten.

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het correct afhandelen van onze diensten.
– Het correct registreren en factureren van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je tijdig te kunnen informeren over wijzigingen en/of aangevraagde diensten

Keuzes voor opname van jou persoonsgegevens
Vanzelfsprekend bieden wij je de mogelijkheid tot het veranderen, gegevensoverdraging of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op het moment aan ons is verstrekt (ofwel jouw recht tot vergetelheid). Dit verzoek kun je per e-mail aan ons richten waarna wij de door jou opgegeven informatie zullen verwijderen uit ons bestand.
Om er zeker van te zijn dat het bovengenoemde e-mail verzoek door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft zeker niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sentio.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij je naar je persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie of dienst relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden middels onze dienstverlening.

Welke cookies plaatst onze website, en waarom?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door de website van Sentio Training en Advies op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites je kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat je gebruikt.
Wij plaatsen alleen technische (ofwel functionele cookies). Aangezien deze cookies niet of nauwelijks je privacy aantasten mogen wij deze -formeel gezien- zonder jouw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over jou.
Deze cookies gebruiken wij om:
– te onthouden welke informatie jij invult op eventuele contact formulieren en om jouw voorkeuren te onthouden wat zou moeten leiden tot gebruiksgemak van onze website
– De website te verbeteren wat betreft de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Social Media Cookies
Wij hebben (of krijgen binnenkort) buttons op onze website zodat jij eenvoudig onze Facebook pagina kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op jouw eigen sociale netwerken. Hiervoor worden cookies geplaatst door deze netwerken zelf. Sentio Training en Advies heeft hier geen invloed op. Als je wil weten hoe Facebook met jouw gegevens omgaat zal je zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen.
Zie daarvoor: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt jouw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in je browser.
Meer informatie over cookies? Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”
Your Online Choices

Delen van persoonsgegevens met derden
Sentio Training en Advies verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen onze informatie enkel met derden voor een correcte uitvoering van eventuele (marketing)activiteiten. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om ons er van te verzekeren dat ook zij dezelfde privacy normen en waarden hanteren als bij Sentio Training en Advies.

Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden met medewerkers. In dit geval zijn zij door ons verplicht gesteld om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren en te behandelen met een veiligheid die aansluit bij de normen en waarden van Sentio Training en Advies.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Deze privacy-verklaring is niet van toepassing op de inhoud van websites die een link naar de website van Sentio Training en Advies bevatten. Deze websites hebben mogelijk een eigen privacy-verklaring die je zelf zult moeten raadplegen.

Heb je toch een klacht met betrekking tot ons privacy beleid?
Neem dan gerust contact met ons op via info@sentio.nl. We zullen dan voor een oplossing zorgen. Ook willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aangepast 10 maart 2020