Hekserij en eerherstel

Luisteren in Verleden

Bao ba bego ba latola go ba gona ga baloi gantši ba be ba hwetša kotlo e swanago le ya bahlanogi. Go be go bonwa bjalo ka phokotšo ya kahlolo ge e ba mogononelwa a ile a thoma ka go kgaolwa hlogo goba a kgangwa gomme ke feela ka morago ga moo setopo se ilego sa pšhatlwa gomme sa fišwa godimo ga mokgobo wa dikgong. Lehu ka tšhoša, gammogo le ka go nwelela le go kgangwa, le be le tšewa bjalo ka mogau: batho ka go realo ba phema go fišwa ba phela.

Een voor ons niet leesbare tekst in de zuid-afrikaanse taal Sepidi. Welbewust zo gekozen omdat de tekst gaat over een periode die verbonden is met gruwelijke heksenverbrandingen. En toen vond ik met het trefwoord:
Sepideh is een vrouwelijke Perzische naam die het aanbreken van de dag, de ochtendschemering of het eerste licht aan de hemel betekent dat vóór zonsopgang verschijnt. Het symboliseert schoonheid en de komst van een betere tijd na een lang en moeilijk tijdperk , aangezien Sepideh de duisternis van de nacht elimineert en het begin van een nieuwe heldere dag aangeeft.

Het geeft prachtig weer waarom ik aandacht wil geven aan vrouwen die in vroeger tijden ten prooi zouden zijn gevallen aan de mallotige indoctrinerende ideeen van de Inquisitie. Vrouwen die mij betoveren met klank, beeld, geluid, pen of kwast en een bron van inspiratie en heling zijn. Onafhankelijke, krachtige en prachtige vrouwen die in de grond der zaak schijt hadden en hebben aan de voorgeschreven paden.
Ik eer jullie in alle oprechtheid!

Een zelfstandige vrouw heeft geen kwaad in de ziel

Rosa Bonheur
Het waterwerk van ons geld - Carlijn Kingma
Boek Willemijn Dicke
Singer-song writer Tash Sultana
Singer-song writer Tash Sultana
Gabrielle Roth
Gabrielle Roth
Vrouwenvormingscentrum de Born
Hoe is het nu met Janis Ian

© 2021 - Sentio | partner voor Anders Organiseren