Nihilisten

“Ziet! ik toon u de laatste mens. ‘Wat is liefde? Wat is schepping? Wat is verlangen?’ – zo vraagt de laatste mens en knipoogt. Dan is de aarde klein geworden en op haar hipt de laatste mens, die alles klein maakt. Zijn geslacht is onuitroeibaar gelijk de aardvlo; de laatste mens leeft het langst. (…) Een beetje gif af en toe: dat geeft zoete dromen. En veel gif ten slotte, om zacht te sterven. (…) Men heeft zijn pretje voor de dag en zijn pretje voor de nacht; maar men eert de gezondheid. ‘We hebben het geluk ontdekt’ – zeggen de laatste mensen en knipogen.”