Boekenfun

BOEKENFUN

Lezen is als dromen met je ogen open

"Dichterlijk," beaamde de edelman. Hij peinsde even en hernam toen: "Zwarte stenen als overblijfsel van een decadent verleden, tegen het marmerblanke heden, waar de stille tranen wenen, van de bevrijde geest ...."
Mijn Top 16

Nicolaas Matsier (gereformeerd opgevoed, vanaf zijn 15de ongelovig) werd op latere leeftijd nieuwsgierig. Hoe leest die Bijbel eigenlijk, als je niet gelooft, of niet meer gelooft, maar dat gigantische boek toch eens een keer onbevangen tot je wilt nemen als de grote literatuur die de Bijbel nu eenmaal is? 

De Madonna spreekt. Duizenden jaren lang is haar het zwijgen opgelegd. Nu komt ze terug, krachtiger dan ooit tevoren. In 11-voud. Haar boodschap kan jouw leven voor goed veranderen. Dit is het verhaal van een jonge vrouw die dwars door alles heen zich door niets of niemand laat tegenhouden om de geheime boodschap van de 11 Madonna’s te ontraadselen. De vrouwelijke wijsheid die de mensheid zolang heeft moeten ontberen.

Hoopvolle taal gezocht! Paradijs in de polder duikt in de wereld van taal & tekens om onze band met natuur en landschap te versterken. Paradijs in de polder. Ontdek wat landschap je vertelt is een optimistisch en speels werkboek met serieuze ambities. Arita rekt je geest op en scherpt de zintuigen. Tientallen oefeningen sporen je aan om contact te maken met Nederlands landschap. Paradijs in de polder moedigt je aan te struinen, te dolen, gedachtesprongen te maken, je te verwonderen en op ontdekkingsreis te gaan in eigen land.

De geschiedenis van Suriname, de voormalig Nederlandse kolonie is er een van duisternis en slavernij, maar wie goed zoekt vindt ook veel hoop en levenskracht. Raoul zelf is het levende bewijs: zijn voorouders hebben op de een of andere manier overleefd. Tijdens zijn zoektocht, waarin hij kennismaakt met Surinaamse schrijvers, denkers en verzetshelden, ontdekt hij dat de kracht van de jaguar onmisbaar is geweest voor het land, en beseft hij hoeveel ieder mens daarvan kan leren.

Vrouw Holle is de hoofpersoon; zij neemt je mee op een tijdreis. Je springt in de put en landt diep in jezelf, in je eigen vrouwelijke wijsheid, jouw eigen andere wereld.  De tijd van de matriarchaten, samenlevingen van vrede en balans. Van wijsheid.Een must-read voor onderzoekers in de vrouwenpsychologie. De volledige geschiedenis van Vrouwe Holde, de zegenrijke, aan iedereen verteld.

Twee Westerse vrouwen die China van binnenuit hebben leren kennen: de Amerikaanse schrijfster Pearl S. Buck in de eerste decennia van de 20ste eeuw, en schrijfster Bettine Vriesekoop met enige regelmaat sinds de jaren zeventig.

Buck (1892 – 1973) kwam in China als dochter van een predikant die vooral de arme boerenbevolking wilde bekeren. Opgroeiend tussen de Chinezen gaf dat haar een unieke blik op het toentertijd in het westen volstrekt onbekende land. Daarover schreef zij later zo overtuigend dat Pearl S. Buck de eerste vrouw was die de Pulitzerprijs ontving voor haar boek De Goede Aarde (1932). Later won ze ook als eerste Amerikaanse vrouw de Nobelprijs voor Literatuur (1938). Vlak ervoor moest zij China verlaten om er nooit meer te kunnen terugkeren. Vanuit de VS zette zij zich in voor mensen- en kinderrechten. Onder andere door de oprichting van het Welcome House, voor kinderen van Amerikaanse soldaten en Aziatische vrouwen.

In dit boek deelt Bettine haar fascinatie voor Pearl met de lezer, en zoekt zij bij haar naar de kern van het China-gevoel.

Ruim 25 jaar fulltime praktijkvoering op basis van regressie- en reïncarnatietherapie en voorouderheling, in combinatie met een intensieve leerschool bij de in Canada woonachtige indianen, brachten vele duizenden verhalen en evenzovele inzichten naar de oppervlakte. Tezamen vormen ze de rode draad van het boek Bestaansrecht, waarin een duidelijke uiteenzetting gemaakt wordt van de werkelijke oorzaak-gevolg verbanden die ten grondslag liggen aan onze klachten en aandoeningen, van welke aard dan ook.

Bestaansrecht brengt nauwkeurig in kaart hoe het verleden ons beïnvloed terwijl we daar gemiddeld maar nauwelijks besef van hebben. Vorige levens, onze voorouders in hun tijdsbeeld, de invloed van de katholieke kerk en twee wereldoorlogen met hongersnood, onveiligheid en vele andere ontberingen, het passeert op confronterende maar ook zeer herkenbare wijze allemaal de revue. 
Dat achter de schermen van deze wereldtonelen een script opdoemt van een grootschalig plan de mensheid te knechten wordt steeds duidelijker, zo blijkt tevens uit de talloze cliënt ervaringen. Het is echter een kwestie van tijd tot zal blijken dat de levenskracht van aardbewoners uiteindelijk niet blijvend te beteugelen is. Kosmisch zijn er enorme bewustzijnstransities gaande. 

Water is de meest bijzondere vloeistof die we kennen. Als bewoners van een waterplaneet bestaat ook ons lichaam voor het grootste deel uit water. Maar er is zoveel meer, want water is een waar wonder en het schijnbaar eenvoudige molecuul heeft nog niet eens al zijn geheimen prijsgegeven. Theo Claassen belicht de harde feiten over water uit de wetenschap tot de minder harde uit de esoterie en gnostiek. Dat maakt dat dit unieke boek een geweldig inspirerend naslagwerk is geworden, waarin zeer veel bijzondere aspecten van water aan bod komen. Dit grote hardcover boek bestaat uit 480 prachtige pagina’s, volledig in kleur.

Het vooroudermedicijn van Daniel Foor gaat over het helen van oude pijn in de familielijn. Hoeveel weten we van het levensverhaal van onze ouders? Over onze grootouders weten we vaak al veel minder, laat staan over onze overgrootouders.

Daniel Foor laat zien hoe het leven van onze voorouders doorwerkt in ons eigen leven. Voor onze persoonlijke ontwikkeling en onze gevoelens van heelheid en verbondenheid, is het belangrijk om te weten waar we vandaan komen.

De oefeningen en rituelen in het boek bieden tal van manieren om het contact met je voorouders te herstellen, oude pijn en trauma’s in de familielijn op te lossen en van hen een levende aanwezigheid te maken.

Spirituele Autobiografie. “RISE” zal je Ziel activeren, laten opstaan en laten spreken. En je leven na elke bladzijde intens veranderen richting een ontwaakt en uit liefde gedreven bestaan.

Zij is je Guide naar een authentiek, spiritueel en geïntegreerd bestaan.
Marieke van Meijeren laat in haar debuut ‘RISE’ zien hoe je als mens volledig en krachtig jezelf kunt zijn en daarmee meer liefde, geluk en vrijheid ervaart in het leven. Ze laat je de magie van een spiritual based leven voelen door haar woorden heen. Een leven die zelfs de dood overstijgt. Door het herwinnen van Puur Bewustzijn en in de diepte te weten wat (Ziel) jij bent, ontstaat de verbinding weer die dwars door alle lagen, dimensies en ruimtes gaat. Een verbinding die voor wonderen, pshycic abilities en creativiteit zorgt.

Wij hebben van jongs af aan geleerd te leven naar de verwachtingen van de buitenwereld en Marieke pleit er in “RISE” voor dat we die verwachtingen en illusies nu loslaten en herontdekken wie en ‘wat’ we echt zijn.

 

Een elite van tech-entrepeneurs is er in zeer korte tijd in geslaagd om mens en maatschappij te domineren. Sinds de introductie van de iPhone in 2007 zijn diensten als WhatsApp, Instagram, Snap- Chat of de cloud niet meer weg te denken. In vijftien jaar tijd heeft er een collectieve digitale bekering plaatsgevonden, die onze levens rigoureus veranderd heeft.
In Wij nihilisten stelt Hans Schnitzler een vraag die nauwelijks gesteld wordt: hoe heeft deze virtuele klasse dat voor elkaar gekregen? Geïnspireerd door onder andere Friedrich Nietzsches geschriften over nihilisme gaat hij op zoek naar de culturele wortels van dit succes. Zijn zoektocht dompelt de lezer onder in de wonderlijke wereld van het archetype van het internettijdperk: de nerd. Tegelijkertijd houdt hij ons een wrange spiegel voor: in feite zijn wij allemaal nerds.
De datarevolutie dreigt haar eigen kinderen op te eten. Met dit boek spoort Schnitzler ons aan om ons eigen aandeel hierin onder ogen te komen. Want pas als we ons hiervan bewust zijn is verandering mogelijk.

De geheimzinnige man die Time Bender heet herinnert Tijn aan zijn missie: de Aarde verlossen van buitenaardse overheersing. De mensheid wordt namelijk bedreigd, maar bevindt zich in een sleutelpositie om oeroude conflicten voor eens en voor altijd op te lossen. De toekomst ligt in onze handen, maar de tijd dringt. Het hele Universum kijkt met spanning toe. Worden wij op tijd wakker om onszelf te herkennen? Of bombarderen wij onszelf terug naar een nieuw stenen tijdperk? Het antwoord ligt in jou, in mij, en in ons allemaal.

De Sleutels van Enoch is een lering op vele niveaus waarin de vraagstukken van de toekomst worden beschreven in een unieke spirituele en wetenschappelijke taal. De Sleutels onderzoeken de puzzels van het leven en geven een spirituele verklaring voor ons bestaan in deze realiteit. In essentie biedt het inzicht in onze kosmologie (verleden, heden en toekomst) in samenhang met een blauwdruk die het volgende stadium van de toekomstige evolutie van de mensheid naar een hogere bewustzijnsstaat beschrijft.

Laat je door de schrijver meevoeren op een enerverende ontdekkingsreis langs de energieën van Moeder Aarde en leer hoe je je (opnieuw) kunt openstellen voor al haar geschenken… ”Wij leven in een zee van energieën. Die energieën maken allemaal deel uit van de Aarde. Onze voorouders kenden deze geschenken van Moeder Aarde en maakten er op allerlei manieren gebruik van in hun leven en spiritualiteit. De moderne mens is grotendeels vergeten dat die energieën überhaupt bestaan, laat staan dat ze weten wat een fantastische geschenken ze bevatten.” De schrijver van dit boek heeft de vele verschillende Aarde energieën twintig jaar lang uitgebreid bestudeerd. Dit stelde hem in staat de eigenschappen van deze energieën, en hoe ze zich over de Aarde bewegen, op een verrassende en inspirerende manier te beschrijven.

Olof Smit is in 1992 door een aantal genezers in Suriname benaderd om een brug te slaan tussen de traditioneel Afrikaanse en de westerse geneeswijze. Hij verkeerde jarenlang bij de diverse volksstammen in vooral Suriname. Bij deze volkeren spelen ziekte en gezondheid een andere rol dan bij ons. Als er een vloek door iemand betreffende een persoon of familie is uitgesproken (bijvoorbeeld over onmin), kan dat grote gevolgen hebben voor de slachtoffers en kan dat zelfs generaties later nog doorwerken Het kan dan ziekten en ongelukken veroorzaken. Olof heeft van de plaatselijke genezers geleerd hoe hier mee om te gaan en en het kwade te ‘kantelen’, onder anderedoor te werken met kruiden, maar ook door verklaring van dromen en door te pendelen. In dit boek wordt beschreven wat hij als zijn opdracht is gaan zien: een brug slaan tussen de twee werelden, oost en west. Aandacht wordt besteed aan de westerse materialistische macht waardoor de natuur uitgebuit wordt en veel verloren gaat.

…… vele bekende en minder bekende sprookjes, mythen en verhalen uit de hele wereld. Op betoverende wijze worden van deze oude teksten haarscherp de diepere betekenis uitgelegd. De verhalen en archetypes zijn gekozen om vrouwen moed te geven. In elke vrouw zit een krachtige drijfveer, vol goede instincten, gepassioneerde creativiteit en een tijdloos weten. De ontembare vrouw, die de instinctieve natuur van vrouwen representeert. Deze ‘wilde’ vrouw is de oervrouw – ze verandert niet, ongeacht de cultuur, het tijdperk of de politiek. Ze is wat ze is en ze is volmaakt.

Lees Ik Nu
The Madonna Codes

© 2021 - Sentio | partner voor Anders Organiseren