The Times They Are A-Changin - Bob Dylan

Come gather around people, wherever you roam
And admit that the waters around you have grown
And accept it that soon you’ll be drenched to the bone
If your time to you is worth savin’
Then you better start swimmin’ or you’ll sink like a stone
For the times they are a-changin’
Come writers and critics, who prophesize with your pen
And keep your eyes wide, the chance won’t come again
And don’t speak too soon, for the wheel’s still in spin
And there’s no tellin’ who that it’s namin’
For the loser now will be later to win

And I feel like I’ve been here before And you know it does make me wonder What’s going on under the ground. Do you know? Don’t you wonder? What’s going on 
Down under you ….

Connecting the Dots

Keys: Nazca Peru, Kosmische geometrie, leylijnen, bewustzijnsvelden, tijdlijnen, Zodiac, uitlijnen. 

If I had ever been here before I would pro’bly know just what to do  Hey, don’t you?  If I had ever been here before on another time around the wheel I would pro’bly know just how to deal With all of you.

Diana Ross - Do you know where you're going to

Do you know where you’re goin’ to? Do you like the things that life is showin’ you Where are you goin’ to? Do you know? Do you get what you’re hopin’ for – Once we were standin’ still in time.

Do you know?

Keys: Verdrag van Lissabon, verdrag van Maastricht, Magna Carta, Jan zonder land, 1215, 2007, afdwaling, macht, vrijwaring, Zon, portaal. 

Do you like the things that life is showin’ you
We let so many dreams just slip through our hands
Why must we wait so long before we see
How sad the answers to those questions can be.

Make you Feel My Love - Adele

Keys: Egypte, 18e Dynastie, 1550-1292 v.Chr., Luxor, Karnak, Toetanchamon, Ra, Nefertiti, Achnaton, Hathor, Isis, Dendera, Abidos, Ptah, Horus, Thoth, Amun, tweebenige Ankh, Aries, Atlantisring, Sirius, 1922 error, Veld van collectief moederschap.

Energetische blauwdruk 18 van Egypte. Moedige zielen in een gevaarlijke tijd vol strijd rond Licht en Donker. Ineens begrijp ik de kracht en moed van voorouders en mezelf veel beter, ik ‘zie’ en voel het. Ik wens voor komende generaties dat we gaan naar meer onbevlekte en natuurlijker zielegeboorten ‘zonder last en ruggespraak’.

Think Freedom - Aretha Franklin

Keys: Jubelpark in Brussel, EU, Kabbala, manneke pis, Route de Soleil, Harry Potter en Voldemort.

In 2021 en 2022 worden op deze plek vrijheidsdemontraties gehouden óp de Kabbala omringd door grote corporatiegebouwen en ambassades. De ultieme botsing van vrijheid (v.o.v) en macht (v.o.r). Solar plexus in het gedrang. Ik kijk bijna geen films, luister wel muziek, ik ben voor Aretha! Dank je wel Ton.

Woman - John Lennon

Keys: Leuven, Alexandra David-Neel, Aletta Jacobs, Luce Irigaray en John&Hans.

Mannen worden naar de oorlog gestuurd; vrouwen de geschiedenis uit geschreven. Kiesrecht, studeren, uithuwelijken, aanrechtplek, bestaansrecht, vrij reizen. De Wachters bij de universiteitsbibliotheek. Democratie = geen ontmoeting tussen vertegenwoordiger en vertegenwoordigde, maar een ontmoeting tussen twee personen. En daarom ben ik feminist en hou ik van toonzetten, afstemmen, gelijkwaardigheid en erkenning. 

Hakuna Matata - The Lion King

Keys: Friesland, Leeuwarden, Joure, Bolsward, Sneek, Franeker, Bonifatius, Fransciscus, Maria van Sevenwouden, de Zalige parochie, Nationaal Park ‘Alde Faenen’, waterpoort, slang, Kundalini.

Quote uit Basilieknieuws: Jesaja 1, 17 spreekt van de profetische taak en oproep niet bij de pakken neer te zitten: “Doe goed, zoek het recht, houd tirannen in toom, biedt wezen bescherming en sta weduwen bij.” In Friesland gebeurt het, met de zegen van de paus. Even staan dames: Wiegeltje, wiebeltje, wie is er het mooiste van het land? ‘Fansels binne wy de moaiste, dêrom hawwe wy ek ús eigen taal en wy binne trots op.’

You’re The Voice – John Farnham

Keys: Australie, Uluru, Ayers Rock, Queensland, Tijd van Ordening, stilte, focus.

Een reusachtig brok rode zandsteen dat omgeven met mysterie en legende midden in de Australische woestijn. Voor de oorspronkelijke bewoners (de Aborigines) van groot spiritueel belang. Een herkenningspunt op een van de Droomsporen die door de voorvaderen in Tjukurpa de tijd waarin de aarde werd gevormd, zijn uitgezet.  Zo vormt de rots als het ware een Bijbel voor de Anangu, die geen schrift hadden om hun mythologie op te schrijven.

Stop! In The Name Of Love - The Supremes

Keys: Plaza del duomo Milaan, de zoete en vleselijke verleidingen, Petruspoort, Medusa, onbevlekte ontvangenis, levenskracht.

Baby baby, I’m aware of where you go Each time you leave my door I watch you walk down the street  Knowing your other love you’ll meet
But this time before you run to her  Leaving me alone and hurt
After I’ve been good to you After I’ve been sweet to you
Stop in the name of love Before you break my heart
Stop in the name of love Before you break my heart
Think it over Think it over

Keys: Schotland, Mount Schiehallion, Fairy mountain, sprookjesheuvel van de Caledoniërs, sterrebewustzijn, Orion, Sirius, innerlijk kind. 

Er groeien mossen, struikhei, de blauwe bosbes terwijl lapiaz voor een voedingsbodem zorgt voor bosbingelkruid, het lelietje-van-dalen en de bosanemoon.
‘She must now leave here, to travel with fate, To seek out the meaning, her destiny can’t wait, The trees standing silent, just a whispering wind, As a legend is born, and a prophecy begins’.

Keys: Europese Unie, Codex, matrix, algoritmen, titanium, Agartha.

…. He didn’t notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They’d seen his face before. Nobody was really sure
If he was from the House of Lords.

Keys: Zambia, Chinhoyi Caves, Zambesi rivier, Victoria Falls, Kaapstad, Tafelberg, Madagaskar kristal Unity stone, Queen Shiva, Ganesh, oermoeder geometrie, harmonische grondtoon, herstel breuklijn.

Om Asato Ma Sad Gamaya Tamasoma Jyotir Gamaya
Mrityor Ma Amritam Gamaya Om Shanti Shanti Shanti

Lead me from the unreal to the real. Lead from the darkness to the light. Lead me from fear of death to immortality of soul gained by the Knowledge of the Immortal Self beyond Death.
Let there be peace peace and peacefulness all around us.

© 2021 - Sentio | partner voor Anders Organiseren