Welkom

Er zijn drie dingen in mijn leven die ik al heel lang en nog steeds met veel liefde doe. Dingen waar ik goed in ben en die passen bij mijn grootste inspiratiebron: het dicht(-er) bij elkaar brengen van mensen, wensen, ideeën en mogelijkheden. De sleutelwoorden: waarnemen, structuur brengen, verwoorden, ondersteunen.

Ordenen en organiseren

Veel mensen ervaren stress alleen al door de gedachte aan opruimen of verhuizen. Stress is een chemische reactie, die we ervaren als we in contact komen met iets dat spanning of druk veroorzaakt. Als stress zich opstapelt zal het niet meer zo bevorderend werken: je blokkeert en kan minder goed presteren.

Begrijpelijk schrijven

Veel organisaties worstelen er mee in hun brieven, formulieren, beleidnota’s en webteksten. Teksten zijn veel te moeilijk voor lezers omdat er te veel vaktaal in gebruikt wordt. Begrijpelijk schrijven is klantgericht schrijven: dat is wat ik leuk vind en bewezen goed in ben! En de ervaring heeft me geleerd dat verbetering nog steeds hard nodig is!

Energetisch coachen

Ik ben gecertificeerd energetisch coach en gespecialiseerd in het energetisch waarnemen in woningen, bedrijven en gebieden. Een energetisch coach kan waarnemen of er verstoringen zijn en waar de energie juist goed doorstroomt. Door deze waarneming kun je snel een beeld krijgen van de energetische balans en eventuele blokkades. Alleen al door het benoemen daarvan kunnen helende effecten optreden: fysiek, emotioneel en mentaal. Contact maken met blokkerende energieen die gehoord en geheeld willen worden. Dat proces noemen we energetisch reinigen.


Ik zet die kwaliteiten en talenten graag in! Vooral voor mensen in een kwetsbare positie of periode van hun leven.