Welkom

Er zijn drie dingen in mijn leven die ik al heel lang en nog steeds met veel liefde doe. Dingen waar ik goed in ben en die passen bij mijn grootste inspiratiebron: het dicht(-er) bij elkaar brengen van mensen, wensen, ideeën en mogelijkheden. De sleutelwoorden: waarnemen, structuur brengen, verwoorden, ondersteunen.

Ordenen en organiseren

Veel mensen ervaren stress alleen al door de gedachte aan opruimen of verhuizen. Stress is een chemische reactie, die we ervaren als we in contact komen met iets dat spanning of druk veroorzaakt. Als stress zich opstapelt zal het niet meer zo bevorderend werken: je blokkeert en kan minder goed presteren.

Begrijpelijk schrijven

Veel organisaties worstelen er mee in hun brieven, formulieren, beleidnota’s en webteksten. Teksten zijn veel te moeilijk voor lezers omdat er te veel vaktaal in gebruikt wordt. Begrijpelijk schrijven is klantgericht schrijven: dat is wat ik leuk vind en bewezen goed in ben! En de ervaring heeft me geleerd dat verbetering nog steeds hard nodig is!

Energetisch coachen

Ik ben gecertificeerd coach bij Flow in Home BV, gespecialiseerd in het energetisch reinigen van woningen, bedrijven en gebieden. Elk huis of pand en de plek waar het is gebouwd heeft een geschiedenis. Alle gebeurtenissen die de plek in stilte als getuige heeft geobserveerd, laten sporen na. Hoe een pand zich energetisch ‘voelt’ kan grote invloed hebben op de omgeving en ons leven.


Ik zet die kwaliteiten en talenten graag in! Vooral voor mensen in een kwetsbare positie of periode van hun leven.